WONDGENEZING INFECTIEBESTRIJDING PREVENTIE
Productinformatie

Xpansion

Skin grafting door autologe huidtransplantatie afgeleid van de Meek methode

De Xpansion is een set voor eenmalig gebruik voor het oogsten en aanbrengen van ‘minced’ split-thickness autografts (Meek methode) op wonden. 

Xpansion-beeld-225x300 Productinformatie

De gewonnen huid of graft wordt bevochtigd met een fysiologische zoutoplossing en met behulp van de ‘mincer’ tot huidpartikels van ~0,8mm verwerkt. Deze worden aangebracht op de gedebrideerde wond en afgedekt met een siliconengaas om deze in situ te houden. In het vervolgtraject kan AdvaCyn Gel worden ingezet om het infectiegevaar te verkleinen en het aanslaan van de graft te bevorderen. Het siliconengaas blijft tot 10 dagen op de wond. Het secundaire foamverband kan naar behoefte worden verwisseld. Bij veneuze ulcera kan compressietherapie worden toegepast. De Xpansion oogst niet alleen epidermis, maar ook een deel van de dermis. Daardoor brengen de micro-autografts niet alleen keratinocyten en melanocyten (uit de epidermis) in de wond, maar ook groeifactoren, fibroblasten en collageen.

De Xpansion skin grafting methode maakt het mogelijk wondoppervlakken te behandelen die tot 100 maal groter zijn dan de donorsite. Daardoor kunnen met de Xpansion veel grotere (tot 2500 cm²) wonden worden behandeld dan met bestaande skin graft methodes. Nóg een voordeel van de Xpansion is dat de patiënt buiten de OK behandeld kan worden. Daarnaast is er tijdwinst. Gemiddeld duurt de behandeling slechts 30 tot 45 minuten. De nieuwe techniek kan worden toegepast in combinatie met NPWT en met producten die in het vaste assortiment van het ziekenhuis /instelling zijn opgenomen.

Onderscheidend

  • Eén disposable set voor voor oogsten en prepareren van micro-autografts.
  • Oogst zowel epidermis als dermis voor betere autologe wondsluiting
  • Donorsite kan tot 100x de eigen oppervlakte bestrijken
  • Geschikt voor wondoppervlakken tot 2500cm²
  • Eenvoudige handmatige bediening

Naar Kenniscentrum  voor meer  Productinformatie, Studies & Publicaties 

Indicatie

  • Voor her-epithelialisatie van niet geïnfecteerde (brand)wonden na debridement.

Xpansion is  CE klasse II goedgekeurd. 

Z-Index registratienummers:

16635000 – Verpakkingshoeveelheid: 1 disposable Skin Grafting set

Klik hier voor Product- en Bestelinformatie
Neem contact met ons op  voor verdere specificaties, documentatie, onderzoeksresultaten, behandelmethode en prijzen.