WONDGENEZING INFECTIEBESTRIJDING PREVENTIE
Productinformatie

Woulgan®

Bio-actieve bèta-glucaangel (SBG)

 

Brengt stagnerende wondgenezing weer op gang door activering van macrofagen

Nieuw in het leveringsprogramma van BiologiQ is WOULGAN® GEL, een bio-actieve, wondbedekkende gel voor de behandeling van niet of traag genezende en/of complexe wonden. Uitsnede-Woulgan-packshot-RGB-kopie-300x188 ProductinformatieWOULGAN doet dit door middel van een unieke, zelf ontwikkelde SBG-technologie, gebaseerd op de werking van oplosbare bèta-glucanen, gericht op het re-activeren van macrofagen. Daardoor kunnen wonden die ‘vast zitten’ in de onstekingsfase weer in beweging komen richting proliferatiefase. In het VK wordt Woulgan al jaren gezien als een klinische en kosten-effectieve (adjunct) therapie voor traag helende wonden en is het in gebruik bij de National Health Service (NHS). Vergeleken bij standaard wondbehandelingen kan inzet van WOULGAN leiden tot aanzienlijk kortere genezingstijden én een hoger percentage genezen wonden. Woulgan draagt daarom bij aan zowel de levenskwaliteit van mensen met complexe wonden als aan de beheersing van de zorgkosten.

Productbeschrijving

WOULGAN® GEL is een steriele, homogene, vrij heldere viskeuze gel die bedoeld is als primaire wondbedekker. Het werkzaam bestanddeel is in water oplosbare bèta-glucaan (SBG). Het product bevat verder carboxymethylcellulose, water en glycerol, maar is vrij van conserveermiddelen. SBG is een eigen productontwikkeling van de Noorse producent Biotec Betaglucans.

Werking

WOULGAN® GEL dankt zijn bio-actieve, wondheling bevorderende eigenschappen met name aan het werkzame bestanddeel SBG (Soluble Beta-Glucans, wateroplosbare bèta-glucanen). De afdekkende wondgel zorgt voor een optimaal vochtig wondmilieu, hydrateert necrotisch weefsel en ondersteunt het autolytisch debridement. SBG heeft als belangrijke eigenschap dat dit het menselijk immuunsysteem ondersteunt en witte bloedcellen activeert. Dit geldt met name voor macrofagen, die een regisserende rol spelen in de wondgenezing. Macrofagen versterken de afweer, bevorderen én controleren de ontstekingsreactie, ruimen dood celmateriaal op, stimuleren de aanmaak van groeifactoren en ondersteunen de celproliferatie, de wondsluiting en het weefselherstel. De aanwezigheid van actieve macrofagen is essentieel in àlle fases van de wondgenezing > Klik op de tabel om deze te vergroten.

Tabel-1-2-300x237 Productinformatie

Economisch aspect: kosteneffectiviteit

Naar schatting tussen de 2 en de 4 procent van de Europese zorgbudgetten gaat op aan de behandeling van chronische wonden en dat percentage stijgt door vergrijzing en de daarmee gepaard gaande extra co-morbiditeit. Gemiddeld kost één wondbehandeling tussen de € 6.000 en € 10.000 per jaar. Langdurig niet genezende wonden zorgen voor complicaties en bijkomende kosten. Volgens sommige schattingen komt tussen een kwart en de helft van alle acute ziekenhuisopnames voor rekening van patiënten met een complexe wond. Na ontslag vormt ook de langdurig noodzakelijke thuiszorg een kostenpost. Door in een vroeger stadium wondgenezing te bereiken, zijn enorme besparingen op de zorgkosten mogelijk, en grote winst in termen van leefkwaliteit voor de patiënt.

Meer genezen wonden in minder tijd
In het VK is onderzoek gedaan naar de economische aspecten van Woulgan. Een studie in Journal of Wound Care beschreef al in 2017 hoe wondbehandeling met Woulgan van diabetische voetulcera een genezingspercentage boekte van 94%, tegenover 78% voor het standaard behandelprotocol. Met Woulgan behandelde wonden heelden gemiddeld ook significant sneller. Conclusie van de studie: ‘De kortere genezingsduur bij behandeling met de SBG-gel (= Woulgan) bespaart kosten, omdat er minder behandelweken nodig zijn om de wond te genezen. Dit geeft aan dat dit een veelbelovend nieuw, kosteneffectief behandelalternatief is voor diabetische voetulcera.” > Klik op de tabel om deze te vergroten.

Tabel-2-2-300x133 Productinformatie

Wetenschappelijke onderbouwing

De effectiviteit en kostenefficiëntie van WOULGAN® GEL is al in diverse klinisch gedocumenteerde studies aangetoond. Uit één belangrijke dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studie blijkt duidelijk dat behandeling met SBG (Woulgan) tot betere genezingsresultaten leidt bij diabetische ulcera. Al 8 weken na aanvang van de trial was er een significant verschil zichtbaar.

Figuur-1-300x217 Productinformatie

Percentage patiënten met volledige wondgenezing.
66 Diabetische ulcera behandeld met SBG (groen)  –  Methylcellulose (zwart). > Klik op de grafiek om deze te vergroten.

Resultaten van een dubbelblinde, gerandomiseerde klinische trial bij 66 stagnerende diabetische voetulcera. Al na 8 weken is er een statistisch significant positief verschil voor SBG meetbaar qua percentage complete wondgenezing vergeleken bij de placebogroep.

Voorwaarden voor aanbrenging WOULGAN® GEL

Aanbevolen wordt om de behandeling met Woulgan te beginnen na vier weken standaardzorg zonder (voldoende) resultaat. Voor aanvang van de behandeling dienen eventuele barrières te worden verwijderd door middel van een geschikte debridementmethode. Voorbeelden van barrières zijn necrotisch weefsel, fibrineus beslag, biofilms en ontstekingen/infecties. Hoewel 100% debridement de voorkeur verdient, is Woulgan al effectief vanaf 25% toegang tot het wondbed. Een goede wondbedpreparatie is nodig om de gel in contact te brengen met de aanwezige macrofagen en deze te stimuleren. Dit reactiveert het lichaamseigen regeneratief vermogen tot een natuurlijk verloop van het genezingsproces.

Aanbrenginstructies

WOULGAN® GEL is eenvoudig (ook door de patiënt zelf) aan te brengen. Volg deze stappen:

 • Maak de wond schoon (volg de aanwijzingen van de zorgverlener).
 • Controleer of de verzegeling van de single-use, single-patient tube WOULGAN® GEL intact is, scheur deze open en verwijder de dop.
 • Breng door in de tube te knijpen een laagje Woulgan van 2 tot 5mm gelijkmatig aan over de gehele wond. Raak het mondstuk van de tube niet aan en laat dit niet in contact komen met de wond.
 • Dek de wond af met een geschikt wondverband naar keuze.
 • Breng Woulgan 1 tot 3 x per week aan, of vaker indien nodig.
 • Gooi het ongebruikte restant gel weg.
 • Zet de behandeling voort zolang de wond lijkt te genezen.
 • Stop de behandeling als niet binnen 12 tot 14 weken verbetering is opgetreden.

Naar Kenniscentrum  voor meer  Productinformatie, Studies & Publicaties 
Klik hier voor Woulgan Product – Prijs – Inzet – Eigenschappen

Indicaties

WOULGAN® GEL is geïndiceerd voor de behandeling van niet of traag helende, droge tot matig exsuderende diepe en oppervlakkige wonden (partial en full-thickness) wonden, met name:

 • Diabetische ulcera
 • Ulcera cruris (arterieel en veneus)
 • Doorligwonden
 • Donor- en wondsites (bij huidtransplantatie))
 • Donorsites/transplantaten
 • Brandwonden (partial thickness)
 • Schaaf- en rijtwonden.

Contra-indicaties

 • Bovenmatig exsuderende wonden
 • Onvoldoende gedebrideerde wonden  (Zie Voorwaarden voor aanbrenging WOULGAN® GEL)
 • Als er een allergische gevoeligheid is bekend ten aanzien van  één of meer bestanddelen in Woulgan.

Wat zijn bèta-glycanen?

Een glucaan is een polysacharide van D-glucose monomeren. Glucanen worden met elkaar verbonden door glycosidische bindingen. Glucanen worden onderverdeeld in α-glucanen en β-glucanen. Alfa-glucanen zijn opgebouwd uit α-D-glucosemonomeren en bèta-glucanen uit β-D-glucosemonomeren. Deze complexe glucosemoleculen komen van nature voor in granen, schimmels en bacteriën.

Wat zijn macrofagen?

Macrofagen zijn ‘intelligente’ witte bloedcellen die in het menselijk lichaam fungeren als de natuurlijke aanjagers van het immuunsysteem. Ze spelen een sleutelrol in de wondgenezing doordat ze signaalmoleculen afgeven die het genezingsproces op gang brengen en regisseren. Daarnaast bestrijden macrofagen ziekteverwekkers door middel van fagocytose (‘celvraat’), een proces waarbij uitstulpingen van het celplasmamembraan (pseudopodia, oftewel ‘schijnvoetjes’) bacteriën en virussen omsluiten en inwendig afbreken in een voedselvacuole. Kort samengevat: macrofagen stimuleren de afweer, reguleren ontstekingen, ruimen dode cellen op en ondersteunen de celdeling en het weefselherstel in de wond. In alle fases van de wondgenezing is de rol van actieve macrofagen van vitaal belang.

Een gelukkige ‘bijvangst’

Zoals wel vaker in de wetenschap lag aan de ontwikkeling van WOULGAN® GEL een toevallige vondst ten grondslag. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw experimenteerde een team van de universiteit van Tromsø (Noorwegen) met verschillende samenstellingen voor beter visvoer in viskwekerijen. Het zoeken was naar een formule die zowel snelle gewichtswinst zou opleveren als een lagere vissterfte. Tijdens de proeven ontstond er echter een bacteriële ontsteking onder de vispopulatie. Het viel de onderzoekers op dat vissen die voer met bèta-glucanen hadden gekregen, veel meer weerstand hadden tegen de infectie, met een beduidend lagere sterfte tot gevolg. Deze fortuinlijke ontdekking leidde tot een grootschalig vervolgonderzoek om te testen of bèta-glucanen inderdaad het natuurlijke afweersysteem significant konden verbeteren. Dit bleek het geval. Verdere productontwikkeling leidde uiteindelijk tot SBG (Soluble Beta-Glucans, wateroplosbare bèta-glucanen) als sleutelingrediënt in de wondgel WOULGAN® GEL voor humane toepassing.

Productie en CE-registratie
WOULGAN® GEL wordt geproduceerd door Biotech Betaglucans, N-9294 Tromsø, Noorwegen. Medisch hulpmiddel CE Klasse III.
Samenstelling
WOULGAN® GEL bevat het werkzame bestanddeel bètaglucaan (SGB), alsmede carboxymethylcellulose, aqua en glycerol. Vrij van conserveermiddelen.
Vergoeding
Vergoedingsaanvraag is in behandeling. Raadpleeg BiologiQ voor de actuele status.
Verpakkingshoeveelheid
WOULGAN® GEL is leverbaar in individueel verpakte tubes van 4 gram.

Z-Index registratienummer:

16886828  – Verpakkingshoeveelheid:  Tube          4 x 4 gram.
16886836  –  Verpakkingshoeveelheid:  Tube          8 x 4 gram.

Klik hier voor Woulgan Product – Prijs – Inzet – Eigenschappen
Neem contact met ons op voor verdere specificaties, documentatie, onderzoeksresultaten, behandelmethode en prijzen.