WONDGENEZING INFECTIEBESTRIJDING PREVENTIE
Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt
BiologiQ B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BiologiQ B.V., en/of omdat u deze zelf (bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier op de website of via een e-mail) aan BiologiQ B.V. heeft verstrekt.

BiologiQ B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom BiologiQ B.V. uw gegevens nodig heeft
–  BiologiQ B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen
indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
–  BiologiQ B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrief en/of relevante productinformatie toe te kunnen zenden.
–  Daarnaast kan BiologiQ B.V. persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van medische
producten.

Hoe lang BiologiQ B.V. gegevens bewaart
BiologiQ B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of tot het moment van het op uw verzoek verwijderen van uw gegevens.

Delen met anderen
BiologiQ B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van BiologiQ B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BiologiQ B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@biologiq.nl . BiologiQ B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
BiologiQ B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BiologiQ B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BiologiQ B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BiologiQ B.V. op via info@biologiq.nl. www.biologiq.nl is een website van BiologiQ B.V., BiologiQ B.V. is als volgt te bereiken:

–  Postadres: Watermanstraat 72, 7324 AK Apeldoorn, Nederland
–  Vestigingsadres: Watermanstraat 72, 7324 AK Apeldoorn, Nederland
–  Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08152880
–  Telefoon: 055-368 44 60
–  E-mailadres: info@biologiq.nl