WONDGENEZING INFECTIEBESTRIJDING PREVENTIE

Actief Wond Management™

WondCirkel-02-2024-300x237 Productinformatie

Het Wond Managementsysteem van  BiologiQ is een veilig en effectief  complementair totaalconcept op biotechnologische basis voor infectiebestrijding en wondbehandeling en biedt daarmee een aanvulling op de traditionele behandelmethoden.

Infectiebestrijding

LDT Madentherapie (Biochirurgie)
AdvaCyn® Wound Care
Revamil® Wound Care/Melginate
Sorelex®
Hyiodine®
Nanogen Aktiv

Wondgenezing/sluiting

LDT Madentherapie (Biochirurgie)
AdvaCyn® Wound Care
Revamil® Wound Care/Melginate/Collagen
Sorelex®
Hyiodine®
Nanogen Aktiv®
BioPad
OASIS® Extracellulaire Matrix
Cinesteam®
Aldanex®

Naar Kenniscentrum voor meer Informatie
BiologiQ WondWijzer volgens WCS Classificatiemodel
BiologiQ WondCirkel

De producten van het BiologiQ Wondmanagementsysteem zijn complementair en inpasbaar in het TIME Wondbed Preparatiemodel en het WCS Classificatiemodel.

Klik hier voor Product- en Bestelinformatie
Neem contact met ons op voor verdere specificaties, documentatie, onderzoeksresultaten, behandelmethode en prijzen.