WONDGENEZING INFECTIEBESTRIJDING PREVENTIE
Visie & Missie

Visie & Missie

BiologiQ is een zelfstandige Nederlandse onderneming met innovatieve, Biotech oplossingen voor de gezondheidszorg. BiologiQ streeft daarbij stelselmatig naar kortere behandelingstijden en een betere kwaliteit van het leven. Dit biedt grote voordelen aan zowel de patiënt als de zorgverstrekker.

Totaalconcept in Wond Management

Het Wond Managementsysteem van BiologiQ biedt een veilig en effectief  totaalconcept op biotechnologische basis voor infectiebestrijding en wondbehandeling.

Quality

Vanzelfsprekend zijn alle producten en therapieën waarvoor wij de exclusieve vertegenwoordiging hebben het resultaat van langdurig onderzoek en klinische testen. Eerst na goedkeuring hiervan door de bevoegde autoriteiten nemen wij de producten op in ons pakket. Alle door ons vertegenwoordigde producten worden vervaardigd in speciaal daarvoor geclassificeerde productiecentra en laboratoria.