WONDGENEZING INFECTIEBESTRIJDING PREVENTIE
Productinformatie Cinesteam

Cinesteam®

Innovatief secundair absorberend en geur reducerend steriel wondverband met kaneel.

Voor de behandeling van onprettig ruikende wonden

 • Adsorbeert en elimineert kwalijke wondgeur
 • Verspreidt aangename kaneellucht
 • Maskeert eventuele restgeuren na adsorptie
 • Absorbeert wondexsudaat
 • Niet-occlusief en adaptief, dus makkelijk in gebruik
 • Helpt sociaal isolement te voorkomen
 • Biedt patiënten psychologische ondersteuning
 • Vergemakkelijkt het wondmanagement voor (mantel)zorgers
 • Voorziet in grote, tot nu toe relatief verwaarloosde behoefte

Packshot-Cinesteam-300x176 Productinformatie Cinesteam

Cinesteam is zowel een effectief secondair absorberend wondverband als dé oplossing voor een probleem waarmee naar schatting één op de tien mensen met een chronische of complexe wond te maken heeft: een nare geur. Deze wordt meestal veroorzaakt door bacteriën in necrotisch weefsel, die vluchtige organische stoffen (VOCs = Volatile Organic Compounds) uitstoten. Dit komt vaak voor bij mensen met een ulcus cruris of oncologische wond. Soms is het mogelijk de geur te stoppen door de oorzaak aan te pakken, bijvoorbeeld door middel van debridement bij necrose, drainage van een abces of bestrijding van de bacteria aan de oppervlakte. Maar dat lukt lang niet altijd of slechts onvolledig. Met name bij tumoren en wonden als gevolg van maligniteit zijn de olfactorische symptomen vaak hardnekkig.

Bestrijding moest effectiever
Omdat dit strikt genomen geen ‘medisch’ probleem is, bestond er tot nu toe betrekkelijk weinig aandacht voor dit aspect van de niet of slecht genezende wond. Maar een probleem is het wel degelijk. In de eerste plaats voor de patiënt zelf. Een onprettig ruikende wond is psychologisch zeer belastend en kan leiden tot een al dan niet zelf opgelegd sociaal isolement. Ook voor zijn of haar directe omgeving bemoeilijken dergelijke wonden zowel de dagelijkse verzorging als het normale contact van mens tot mens. Een nare geur wordt door zowel patiënten zelf als hun zorgverleners het meest aangrijpende wondsymptoom genoemd, met behalve sociaal isolement ook depressie en (angst voor) afkeer tot gevolg. Bestaande remedies zijn ongewenst of onvoldoende effectief. Antibioticagebruik verhoogt het risico op resistentie. Er bestaan wondverbanden op basis van actieve kool, maar deze scoren onvoldoende op geurreductie. Dat bleek ook uit Frans onderzoek, waarin 90% van de ondervraagden met een onprettig ruikende wond aangaf ontevreden te zijn met de producten thans op de markt; 57% vond ze zelfs uitgesproken ineffectief bij het terugdringen van ongewenste wondgeur. Dat deze onvrede niet uitsluitend in Frankrijk bestaat bewijzen grote internationale studies. Een enquête uit 2014 onder 1444 medici in meer dan 30 landen concludeerde dat minder dan de helft (48,4%) van de ondervraagde artsen producten op basis van actieve kool het predicaat ‘effectief’ gaf.

Productbeschrijving

Cinesteam is ontwikkeld door het Franse farmaceutisch bedrijf CEMAG Care en gebaseerd op research door Isabelle Fromantin, een verpleegkundige en onderzoekster aan het gerenommeerde Institut Carnot Curie Cancer. Tijdens de ontwikkelfase werd intensief samengewerkt met bekende instellingen op het gebied van onder meer materiaalkunde. Het resultaat is het Cinesteam geur onderdrukkende en exsudaat absorberende wondverband, opgebouwd uit meerdere lagen. In vooraanstaande laboratoria (ESPCI Paris, Chimie Paris en Institut Curie) werden verschillende specerijen vergeleken op hun geschiktheid om nare geuren te reduceren.  Na verder onderzoek en aanvullende chemische analyse kwam kaneel als meest effectieve specerij naar voren. Uit meerdere aanvullende studies is gebleken dat:

 • kaneel zeer efficiënt is in de adsorptie van nare geuren (natuurlijke eigenschap);
 • kaneel een prettige geur verspreidt, in tegenstelling tot actieve koolstof;
 • kaneelpoeder significant de geurwaarneming verbetert in vergelijking tot actieve kool.

Het welkom neveneffect voor patiënten met een slecht ruikende wond is dat de kaneel eventuele restgeuren maskeert, waardoor de patiënt niet meer steeds herinnerd wordt aan zijn of haar wond en/of ziekte.

Werking

De geschiktheid voor geurbeheersing van specerijen in het algemeen en kaneel in het bijzonder berust op hun sterk adsorberend vermogen. Dit wil zeggen dat kaneel veel effectiever is in het binden van VOCs (vluchtige organische stoffen) dan houtskooldressings. Nóg een voordeel boven actieve koolstof is dat kaneel niet alleen een groot deel van de nare geur adsorbeert, maar tevens niet geadsorbeerde VOCs maskeert – iets dat actieve kool totaal niet doet. De kaneel in Cinesteam is in poedervorm ondergebracht in een sachet dat aan de bovenzijde wordt afgedekt door een beschermende laag. Toplaag en sachet vormen samen het antigeurdeel van Cinesteam. Daaronder bevindt zich een absorberende kern voor het opvangen van (overtollig) exsudaat. Deze absorberende laag wordt gescheiden van het primaire wondverband door een contactlaag. Alle materialen in de Cinesteam wonddressing zijn van niet-occlusief materiaal, om vrije doorgang te garanderen voor lucht en waterdamp en zo het risico van maceratie te verkleinen.

Doorsnede-Cinesteam-300x277 Productinformatie Cinesteam

Naar Kenniscentrum  voor meer  Productinformatie, Studies & Publicaties 
Klik hier voor Cinesteam Product – Prijs – Inzet – Eigenschappen

Klinische evidence

Een kleinschalige studie uit 2017 geeft de ervaringen weer van 13 patiënten met hardnekkig onwelriekende maligne wonden, die slecht respondeerden op de standaardbehandeling en waren overgezet op de kaneeldressing. Gevraagd naar hun bevindingen rapporteerde slechts één patiënt dat er geen verbetering in wondgeur was opgetreden. De overige 12 patiënten meldden allemaal significante verbetering. Op een 5-puntenschaal van ‘zeer onprettig’ (1) tot ‘zeer prettig’ (5) liep hun waardering na aanbrenging van de kaneeldressing op van 1 of 2 tot meer dan 4 gemiddeld.

Meer documentatie en klinische data (in het Engels) zijn onder deze link te vinden.

Indicaties

OASIS Extracellulaire Matrix is bedoeld voor de behandeling van oppervlakkige en diepe wonden. Het is geïndiceerd voor de volgende typen chronische en acute wonden:

 • Slecht ruikende wonden

Contra-indicaties

 • Cinesteam niet gebruiken bij patiënten met bekende overgevoeligheid voor een of meer van de daarin verwerkte componenten, met name kaneel.
 • Cinesteam kan niet worden ingezet als primair wondverband.

Cinesteam is een medisch hulpmiddel. CE Klasse I gecertificeerd.
Vergoeding door de zorgverzekeraars is aangevraagd

Z-Index registratienummer / prijs:

Prijs per 01-04-2023                                                  AIP in Euro excl. BTW
Cinesteam
17194105  –  12 wondverbanden  11 x 19 cm.                       177,50

Klik hier voor Cinesteam Product – Prijs – Inzet – Eigenschappen
Neem contact met ons op voor verdere specificaties, documentatie, onderzoeksresultaten, behandelmethode en prijzen.