WONDGENEZING INFECTIEBESTRIJDING PREVENTIE

Granulox®

Verkrijgbaar via Mölnlycke Health Care

 

Hemoglobinespray voor snellere heling van complexe wonden.

Granulox is speciaal ontworpen om hypoxie (zuurstofgebrek in de wond) tegen te gaan.

Werking

Zuurstofgebrek is één van de meest voorkomende oorzaken van stagnerende wondheling bij complexe wonden, veelal geassocieerd met vaatlijden. In alle fases van het packshot_granulox_iso-MIDDEL-2-217x300 Productinformatiewondhelingsproces is sprake van verhoogde metabolische activiteit, waarvoor extra zuurstoftoevoer nodig is. Daarbij zijn wondexsudaat en fibrine een barrière voor het bereiken van zuurstof in het wondbed. Granulox bevat hemoglobine van zoogdierlijke oorsprong en fungeert als “zuurstofcarrier”. De hemoglobine bindt, na aanbrenging, zuurstof uit de omgeving en vermengt zich met het exsudaat en eventueel aanwezige fibrine. Hierdoor komt een continuproces op gang van zuurstofdiffusie in het wondbed. Deze werking houdt tot 72 uur aan.

De sterk verbeterde zuurstoftoevoer op celniveau stimuleert en accelereert de wondheling vanaf de proliferatiefase. Tevens activeert zuurstof leukocyten tot het aanzetten van het autolytisch debridement in de fase dat fibrine en mogelijke inerte weefseldelen aanwezig zijn.Granulox wordt plaatselijk op de wond aangebracht met behulp van een meermaals te gebruiken sprayflacon.

logo-Granulox_45mm72dpi Productinformatie

Snellere wondgenezing betekent lagere kosten per behandeling

Wat Granulox veelbelovend maakt is de sterke verkorting van de wondhelingsduur en in het verlengde daarvan de veel lagere overall behandelkosten. In een Duitse studie, waarin de effectiviteit van Granulox werd vergeleken met die van gebruikelijke wondverbanden, heelden de met Granulox behandelde wonden drie keer zo snel. Voorzichtigheidshalve gaat de producent uit van een halvering van de helingsduur. Op basis daarvan is berekend dat Granulox een reductie van 40% kan opleveren op de totale behandelkosten. Daarmee past Granulox uitstekend in het streven van BiologiQ naar meer kosten-efficiënte wondzorgmiddelen en –therapieën. BiologiQ speelt hiermee in op dé grote vraag uit de huidige markt, namelijk naar kostenreductie door kortere genezingstijden.

Naar Kenniscentrum  voor meer  Productinformatie, Studies & Publicaties 
Klik hier voor Granulox Product – Prijs – Inzet – Eigenschappen

Indicaties

  • Diabetische voetulcera
  • Ulcera cruris (arterieel en veneus)
  • Decubituswonden

Granulox is CE Klasse 3 goedgekeurd (CE 0482)
Granulox komt voor vergoeding in aanmerking.

Z-Index registratienummer:

16180372  –  Wondspray –  Verpakkingshoeveelheid:  sprayflacon   6 ml.
15941957  –  Wondspray –  Verpakkingshoeveelheid:  sprayflacon  12 ml.

Klik hier voor Granulox Product – Prijs – Inzet – Eigenschappen
Neem contact met ons op voor verdere specificaties, documentatie, onderzoeksresultaten, behandelmethode en prijzen.